Emekçi işçilerimizin işyerlerindeki türlü zorluklara göğüs germesinin en önemli nedenlerinden biri ’’kıdem tazminatı’’dır. Zira belirli durumlar haricinde işten kendi ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz. Peki bu durumlar nelerdir? Hangi işçiler kıdem tazminatına hak kazanabilir?

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebepler dolayısıyla bağlı bulunduğu işinden ayrılırken, işverenin işçiye ödemek zorunda olduğu tazminattır. Kıdem tazminatı kurumu, işçilerin iş güveliklerini sağlamış, işverenin keyfi işten çıkarmaları durumuna belirli oranda sınır getirmiştir.

Kimler Kıdem Tazminatı Alabilir?

Öncelikle aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, 3- Askerlik görevi nedeni ile, 4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, 5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile bitirilmiş olmalıdır. Ayrıca 6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İşten Kendi İsteği İle Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

 Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir. Ayrıca işverenin işçinin ücretini ödememesi, ya da fazla mesai ücreti vb. bir hak edilişini vermemesi sebebiyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanabilir.,

Mutlu günler.