Kategori:

Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip (İlamsız İcra Türü)

Bir önceki yazımızda icra takibinin ne olduğunu ve genel haciz yolu ile takip sürecine değinmiştik. Bu yazımızda ise kambiyo senetleri ile başlatılan takiplere dair bilgi vereceğiz. İne postacı kapımıza elinde resmi mühürlü bir zarfla gelmiş olsun. Ancak bu sefer bir fark var. Çünkü zarfın içinden yalnızca takip talebi değil bir de daha önce doldurmuş olduğumuz bir çek çıktı. Ne yapacağız?

Kambiyo Senedi Nedir?

Takip türüne geçmeden önce, kambiyo senedi kavramını açıklamak yararlı olacaktır. Kambiyo senetleri, hukukumuzda kıymetli evrak olarak tanımlanan, kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören  Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlen evraklardır.

Bono, çek ve poliçe de kambiyo senetleri türüdür. Bunların diğer kıymetli evraklardan en büyük farkı, el değiştirme özelliklerinin oldukça yüksek olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle kambiyo senetleri, ticari işlemlerin vazgeçilmezi olmuş ve kredi gibi bir ödeme aracı olarak kabul görmüştür.

Kambiyo Senetleri ile İcra Takibi

Kambiyo senetleri hakkında genel bilgi edindikten sonra, bu belgelere dayanılarak açılan icra takibinin işleyişinden bahsedelim.

Diyelim bir işletme var ve mal alan taraf (borçlu), malı aldığı toptancıya (alacaklı) çek veriyor. İlgili çeke bir vade tarihi yazılıyor ve o tarihte borcu ödemesi gerekiyor. Lakin işletme sahibi bu borcuna sahip kalmıyor ve vade tarihi geçmiş olsa bile alacaklıya borcunu ödemiyor. Alacaklı da icra dairesinin yolunu tutuyor.

Bu çeke dayanarak icra takibi başlatmak isteyen alacaklı. Çekin aslını icra dairesine sunmak zorundadır. İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu, borcunu 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemelidir.

 Borçlunun, takibin konusu olan senet kambiyo senedi vasfına sahip değilse beş gün içinde İcra Mahkemesine şikayet etmesi gerekmektedir. Senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında bulunuyor ise, açıkça belirterek beş gün içerisinde İcra Mahkemesine bildirmelidir. Aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın yapılacak icra takibinde kendisine ait olduğu varsayılır. Ancak imzasını haksız yere inkar eden borçlu, sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına mahkûm edilir. Borçlu olmadığını, borcu ödediğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, icra dairesinin yetkisizliğini veya alacaklının borcunu ödemek için kendisine mehil verdiğini iddia ediyorsa, yine beş gün içinde İcra Mahkemesine şikayet etmelidir.

Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipten farklı olarak, kambiyo senedine dayalı takipte, İcra Mahkemesine yapılan şikayette, satış işlemleri hariç, tüm takip işlemleri devam edecektir. Bu duruma önlem almak için itiraz edilen mahkemeden, itirazın esasına karar verinceye kadar takip işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmesi talep edilebilir. Borçlu borca itiraz etmez ve borcu ödemezse 10 gün içinde, itiraz edip de reddedilirse 3 gün içinde gerçeğe uygun mal beyanında bulunmak zorundadır.

Mutlu günler.

Mobil Uygulamalar ve Talep Ettikleri Erişim İzinleri

Topkapi – Klasikler – 1964