Kategori:

Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Tazminata Dahil Edilecek Ödemeler

Daha önceki yazılarımızda kıdem tazminatına hak kazanma durumlarını sizinle paylaşmıştık. Bu yazımızda da kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı ve hesaplanacak bu tazminatın içine hangi hakların dâhil hangi hakların hariç tutulduğundan bahsedeceğiz.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatının hesaplanması, en son brüt ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında normal ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan; para veya para ile ölçülmesi mümkün, sözleşmeden veya kanundan doğan ve aynı zamanda devamlılık arz eden menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir.

Tazminata Dâhil Haklar

-Çıplak ücret

-İkramiye (süreklilik arz edenler)

-Süreklilik arz eden prim ödemeleri

-Mali sorumluluk tazminatı

-Unvan ya da imza tazminatı

-Yemek yardımı

-Aile yardımı

-Yıpranma tazminatı

-Devamlı ödenen primler

-Ulaşım yardımı (yol parası)

-Konut yardımı (kira yardımı)

-Sağlık yardımı

Bu kalemler örnek olarak sunulmuş olup, işyerinde süreklilik arz eden başka ödemeler varsa bu ödemeler de kıdem tazminatına dâhil edilir. (Ör: erzak, yakacak veya giyim yardımı vb.)

Tazminata Dahil Edilmeyen Haklar

-Fazla çalışma ücreti

-Hastalık yardımı

-Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil (dini bayram, yılbaşı) günleri için ödenen ücretler

-Yolluklar (harcırahlar)

-Jübile ikramiyesi

-İzin harçlığı

-Evlenme yardımı

-Doğum yardımı

-Ölüm yardımı

-Doğal afet yardımı

-Teşvik ikramiyesi ve primleri

-Bir defaya mahsus ödenen ikramiyeler

-Yeni iş arama yardımı

-Vardiya ücreti

-Tasarrufa teşvik kesintisi işveren payı

-İşsizlik sigortası primi işveren payı

Yukarıda sıralanan ödemeler örnek olup, bu ödemeler gibi süreklilik arz etmeyen ödemeler kıdem tazminatı hesabına dâhil edilmez.

Mutlu Günler.

Ekonomik Durumu İyi Olmayan Vatandaşların Hak Arama Kanalı: Adli Yardım

JALOPY