Fotoğrafçılıkta “film” ve “duyarlılık” (ISO) terimleri, analog fotoğraf makineleri veya dijital kameralar için kullanılan temel kavramlardır.

  1. Film: Analog fotoğraf makinelerinde, görüntüyü kaydetmek için kullanılan ışığa duyarlı filmdir. Film, gelen ışığın kimyasal olarak etkileşime girdiği bir emülsiyon tabakasından oluşur. Işığa duyarlı bu tabaka, pozlandığında görüntüyü kaydeder. Fotoğrafçılıkta kullanılan farklı film türleri, farklı özelliklere sahiptir; örneğin, siyah beyaz film, renkli film ve farklı duyarlılık seviyelerine sahip filmler bulunmaktadır.
  2. Duyarlık (ISO): Duyarlık, bir film veya dijital sensörün, belirli bir ışık seviyesindeki hassasiyetini ifade eder. ISO değeri, film veya sensörün ışığa karşı ne kadar hassas olduğunu belirler. Düşük ISO değeri (örneğin, ISO 100), daha az ışığa duyarlı bir film veya sensör anlamına gelirken, yüksek ISO değeri (örneğin, ISO 1600 veya daha yüksek), daha fazla ışığa duyarlılığı ifade eder. Düşük ISO genellikle güneşli dış mekan çekimleri için kullanılırken, yüksek ISO ise düşük ışıklı ortamlarda çekim yaparken veya hızlı hareket eden nesneleri dondururken tercih edilir. Ancak, yüksek ISO değerleri, görüntüde kumlanma (gürültü) oluşturabilir, bu da görüntü kalitesini düşürebilir.